Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων έχει κλείσει.

Η διείσδυση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ως δύναμη ανάπτυξης και σταθερότητας για τη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης

Ξενοδοχείο Grande Bretagne

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015, 09:00 - 13:00

Platinum χορηγοί:

 

Gold Χορηγοί:

 
 

Silver Χορηγοί:

 
 
 

Technology Sponsor:

 

Υποστηρικτές:

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online Community Partners:

 
 
 
 

Υπό την αιγίδα: